Polityka prywatności

Polityka Prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez ERTS Marek Krótkiewicz z siedzibą w Kędzierzyn-Koźle, ul. Goltberga 31 o numerze nip 749-196-91-96 oraz sposób ich przetwarzania.

2. DANE OSOBOWE

Officeforyou.PL dokłada wszelkich starań, aby prowadzony strona officeforyou.pl/ ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie jej. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo informujemy, że dane, o które będziesz proszony w formularzyu kontaktowym, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

3. RODZAJE I CEL WYKORZYSTANIA DANYCH

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Officeforyou.pl przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Officeforyou.PL nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Cookies (Ciasteczka)

OfficeForyou.PL nie zbiera automatycznie danych zawartych w ciasteczkach cookies podczas korzystania ze strony. Jedynie dane są zbierana poprzez dobrowolny formularz kontaktu.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do OfficeForyou.PL wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

Niezapowiedziane Wiadomości

OFFICEFORYOU.PL zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości MODNEWNETRZE.PL rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych MODNEWNETRZE.PL

Inne formularze

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do OFFICEFORYOU.PL dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Modnewnetrze.PL nie podlegają „Polityce Prywatności”.

4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Modnewnetrze.PL zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres biuro@officeforyou.pl

OFFICEFORYOU.PL stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

5. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

OFFICEFORYOU.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do OFFICEFORYOU.PL obowiązuje aktualna „Polityka Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, OFFICEFORYOU.PL będzie informować na stronach serwisu.